שער שני מסטודנט למתמחה, ממתמחה למורה תהליכים בהתפתחות המקצועית