תהליך ההתמחות בהוראה - מבט כולל

פאדיה נאסר-אבו אלהיג ' א , ברברה פרסקו ורבקה רייכנבת תקציר מחקר ההערכה שעליו מדווח המאמר נועד לבחון את תכנית ההתמחות בהוראה משלושה היבטים : רציונל התכנית , יישומה הלכה למעשה ותרומתה למתמחה . המחקר התמקד בתכנית ההתמחות של מורים מתחילים שהוכשרו ללמד בבית ספר יסודי או בבית ספר על-יסודי במקצועות ההוראה הבסיסיים במגזר היהודי . המחקר נערך בשתי מתודולוגיות מקבילות , כמותית ואיכותנית . החלק הכמותי נועד לספק מבט כללי על יישום התכנית ועל תרומתה , והחלק האיכותני שימש לבחינת הרציונל ולתיקוף ותמיכה בנתונים הכמותיים . במחקר לקחו חלק 28 מכללות ואוניברסיטאות שמופעלות בהן תכניות להכשרת מורים . המשתתפים כללו מתמחים , בוגרי התכנית , חונכים , מנהלים , מפקחים , מנחי סדנאות התמחות ורכזי ההתמחות במוסדות ההכשרה . נתוני המחקר נאספו באמצעות מסמכים , ראיונות , תצפיות , יומני חונכות וארבעה סוגי שאלונים בהתאם לאוכלוסיית היעד . הממצאים מלמדים שרציונל התכנית מעוגן בספרות הרלוונטית . היישום של מרכיבים רבים נעשה כראוי , אך לעתים ניכר פער בין המתוכנן למיושם בפועל , בעיקר עקב התארגנות מאוחרת של מערכת החינוך ובתי הספר שק...  אל הספר
מכון מופ"ת