מקור: המרכז הבינתחומי לניתוח ותחזית טכנולוגית, ‭,2003‬ עמ' 31