היעדר ביקוש למקצוע ההוראה בישראל - ממשבר לאתגר

מגמות בין-לאומיות והשלכות לישראל עמי וולנסקי תקציר בשנים האחרונות הולך ומחריף המשבר של היעדר ביקוש למקצוע ההוראה בישראל ובמקומות אחרים בעולם . המאמר מסרטט תמונה מורכבת של הבעיה בישראל , וממליץ על דפוסי הפעולה הנדרשים כדי לחולל את התפנית ההכרחית . הוא מתמקד במשבר הביקוש למקצוע ההוראה בפרספקטיבה ביןלאומית , וממליץ על לימוד דרכי ההתמודדות של מדינות אחרות בסוגיה שעל הפרק . חיפוש פתרון שיסייע בשיפור תמונת הביקוש למקצוע , מחייב היערכות רב-תחומית , ארוכת טווח וחדשנית , אם אנו מבקשים להבטיח שמקצוע ההוראה לא יידחק לקרן זווית ויהיה בבחינת ברירת מחדל בבחירה המקצועית של צעירים בישראל . המאמר מצביע על כך שההסדרים הנוכחיים בין כל השותפים ובהם הממשלה , ארגוני המורים , המוסדות להשכלה גבוהה בכלל והמוסדות להכשרת מורים בפרט , אינם יכולים להיות סוף פסוק , וקובע כי יש להבטיח תכנית פעולה מורכבת עד למתן מענה לבעיה של היעדר הביקוש למקצוע . לצד ניתוח מאפייני המשבר הבין-לאומי מעלה המאמר כיווני פעולה אחדים הרלוונטיים לישראל , ומבקש להציגם כאתגר בר-השגה . כיוונים אלה כוללים : תכניות תמיכה במורים מתחילים ; קידום מ...  אל הספר
מכון מופ"ת