דבר העורכות

על התפתחות התהליך של התמחות בהוראה בימים אלה עדיין לא הושלם תהליך החקיקה של "חוק עובדי ההוראה בישראל . " חוק זה יחייב עמידה בהצלחה בדרישות שנת ההתמחות בהוראה כתנאי לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה בכל מסגרות החינוך בישראל , ובכך יחזק את מעמדו של המורה כמקצוען . הרציונל של קיום שנת התמחות נובע מהתפיסה שתהליך ההבניה המקצועית כולל הכשרה אקדמית תאורטית ופרקטיקה בשדה . שלושה רכיבים עיקריים מאפשרים לממש רציונל זה : עבודה בתנאי אמת , כלומר בשכר ; השתתפות בתהליכי תמיכה במסגרת קבוצתית ובליווי אישי ; ועמידה בהליכי הערכה . אחרי כעשור להפעלת מערך ההתמחות בהוראה בישראל הולכות ומתבררות סוגיות שונות הקשורות בה : מהם תנאי הקליטה המיטביים בעבור המורה המתחיל ? האם מן הראוי שהחונך יתמקד בתהליך התמיכה בלבד או שמא גם הערכת המתמחה היא באחריותו המקצועית ? מה מקומם של בעלי תפקידים אחרים השותפים בהתמחות , כמו המנהל והמפקח ? מחקרים , דיונים , פורומים למיניהם , כנסים מקצועיים וכדומה עוסקים בסוגיות אלו ואחרות . שנת ההתמחות בעת הכניסה למקצוע ההוראה , מקורה בהמלצות ועדת עציוני , ועדה ממלכתית שהוקמה עוד בשנת 1979 לבחינת מ...  אל הספר
מכון מופ"ת