דבר מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה

מלאת עשור שנים להפעלת חובת ההתמחות בהוראה על כלל הבאים בשערי ההוראה של מערכת החינוך בישראל מחייבת חשיבה רפלקסיבית על התהליכים בשנת ההתמחות ועיון במחקרי חלקי בנושא שנעשו עד כה . למידה על העשייה בשנת ההתמחות , על הקשיים של עובדי ההוראה המתחילים , על החונכות , על תהליכי התמיכה ותהליכי ההערכה , חשובה במיוחד לאור מתווה הפיתוח המקצועי במסגרת "אופק חדש , " הנוגע לשלב הכניסה למקצוע . שלב זה כולל את שנת ההתמחות ואת השנתיים שלאחריה כשלוש שנים מובנות , שהן שלב הכניסה למקצוע ( induction ) בישראל . ההכרה בשלב הכניסה למקצוע כשלב מובחן בהתפתחות המקצועית יצרה דרכים רלוונטיות לפיתוח מקצועי ובהן ליווי אישי וסדנת עמיתים . אופי הכניסה למקצוע משפיע על עתידם של עובדי הוראה ועל המערכת כולה . מהספרות העוסקת בתחום עולה , כי שלב הכניסה למקצוע קובע במידה מכרעת את המשך החיים המקצועיים של עובד ההוראה , את נכונותו להתמדה , את תפיסת תפקידו ואת טיב הגיבוש של זהותו מקצועית . על כן , מתווה ראוי של התפתחות מקצועית וליווי ראוי מאפשרים כניסה טובה למערכת , מעצבים זהות מקצועית , מבנים מחויבות למקצוע וממעיטים נשירה של עובדי ...  אל הספר
מכון מופ"ת