הכשרת מורים — האומנם משימה אפשרית?

מילי אפשס"ףנא 1 לזכח של סבי האהוב , שעודד אותי לשאול מ הקשרים אמר זה עוסק משולבים בנושא . האחד הכשרת קשור המורים לראיית כ " ההוראה פרקטיקה כמעשה חברתית דיאלוגי . " אתייחס היכול לסוגיה לייצר " בעזרת ידע חדש שני " עבור הסטודנטים ( בלום קולקה ופלד , . ( 1997 השני קשור לתפיסת ההוראה כמעשה יצירתי המאפשר למעורבים בו "להתבנות " ( כספי , . ( 1992 כדי לאפשר את מיזוגם של שני הקשרים אלה , מתבקשים סטודנטים להוראה לעבור תהליך מורכב של "שינוי , " הנעוץ ב " ליבה " של תהליך הלמידה . מצד אחד , הציפייה היא לחולל שינוי בדרך שבה הסטודנטים מתבוננים באופיו של המפגש הלימודי ובתהליכי הלמידה . לשם כך יש לחשוף את החשיבות של דרכי השיח המתאפשרות בכיתה כבסיס לבניית הידע החדש . מצד שני , היעד הוא לעודד חשיבה על דרכי ההתערבות החינוכית , ובמיוחד על המשא והמתן המתנהל בקבוצה ביחס לידע המתהווה . לשם כך חשוב לראות את ההוראה למידה כתהליך יצירתי שיש בו כדי לערב את הכוחות הפוריים והאישיים ביותר שבפרט . פתח דבר האם השילוב של יסודות יצירתיים ודיאלוגיים בתהליך ההכשרה יכול להפוך את המעשה החינוכי העתידי של הסטודנטים למעורר רעיונ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני