הטיפול באמנויות בארגונים: ילד אהוב, בן חורג, או אחר דחוי

רז קופר אדר " מעבר לשער התופעות זורם נהר הטאו " ( הדרך , ספר הטאו , לאו צה ) ה שאלות מאמר הנוכחי בדבר מנסה המצב לתעד הקיים . את מדובר המצב ברצף של מקצוע שבין קליטה הטיפול טובה נאמנויות לבין דחיית בארגונים הזר , , בנוסף כפי שזו להעלאת באה לידי ביטוי מוחשי בדוגמאות המובאות כאן . בדיון ייעשה ניסיון להבין את הדינאמיקה המתוארת במושגים פסיכואנליטיים של וויניקוט , ביון וקריסטבה , וכן אנסה ליישמם בחשיבה אודות ארגונים . מקצוע הטיפול באמנויות כישות מובחנת משאר המקצועות הטיפוליים מתערה בארגונים ממסדיים מזה מספר עשורים . תהליך ההתקבלות מלווה בשאלות רבות - מהן מאופיינות בכאבי גדילה וקליטה , הכוללים מפחי נפש אישיים וקבוצתיים , ומהן מאופיינות בקלות יחסית , הנובעת מהפתיחות ומהסובלנות של הארגון המקבל ושל המטפל באמנויות המתקבל לתוכו . טיפול באמנויות הוא שם כולל לקובץ מקצועות , כמו טיפול באומנות , טיפול בתנועה , טיפול בדרמה , פסיכודרמה , טיפול במוסיקה וביבליותרפיה . מאפיין ראשי לכולם הוא השימוש באמנויות כדי למנף את התהליך הטיפולי . בתוך המקצועות שנמנו לעיל קיימות אסכולות המתייחסות לאמנות כלכלי מתווך לטיפ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני