מהי הפסיכואנליזה בשבילי?

שיחה בהשתתפות יונה רוזנפלד , יוסי טריא 00 ויצחק לאור * מנחה : יגאל גינת יגאל גינת המפגש יתנהל במתכונת של פאנל . שלושת המשתתפים בפאנל התבקשו להכין הרצאה פותחת בת כעשרים דקות . אחר כך ייוותר זמן לדיון פתוח עם הקהל . הנושא של הפאנל הוא : איך הפסיכואנליזה משמשת אותי בעבודתי ? ברצוני לייחד כמה מלים לשם הזה , לנושא הזה . דבר ראשון . - השם מרמז על כך שהפסיכואנליזה חדלה מזמן להיות נחלתם של הפסיכואנליטיקאים בלבד ; היא פתוחה לכול . אולי היקף מקצוע הפסיכואנליזה מוגבל , אבל הידע הפסיכואנליטי חדר כמעט לכל התחומים : לחינוך , לתרבות , לספרות - אין מקום שהיא אינה מצויה בו , וכמובן גם לעבודה הארגונית . הדבר השני הוא כמובן שמה שהתחיל לצמוח כשיטה - כהבנה של ההתפתחות , של מבנה האישיות הנורמאלית , של הפסיכופתולוגיה , ושל טכניקה טיפולית - הפך עם הזמן לכלי שיש בו כדי לשמש אותנו בעבודה הארגונית . כל מי שעוסק בייעוץ או בתהליכים אחרים בארגונים , בבעיות קטנות או גדולות , מודע לכך . היום זימנו שלושה נציגים המייצגים גישות שונות ועמדות שונות . נכיר שלוש וריאציות של הטענה שקבוצה ופסיכואנליזה יכולות לשרת אותנו בעבודה...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני