תהליכים מודעים ולא מודעים בחקר הזהות היהודית

יורם להב " נחפשה דרכינו ונחקרה ונשוב עד ה "' ( איכה ג' ( 'מ תקציר המאמר שלהלן עוסק בחקר שאלות של זהות יהודית , כפי שהשתקפו בסדנה בינלאומית התנסותית שכותרתה זהות יהודית , שייכות ומנהיגות : ישראל תפוצות . דרך החקירה בסדנה הייתה שיטת הלמידה ההתנסותית , והיא התבססה על המודל התיאורטי המיושם זה למעלה משישים שנה במקומות שונים בעולם בסדנאות של "יחסי קבוצות " המכונה "מודל טוויסטוק , " אשר הותאם למשימה הראשונית של הסדנה . המאמר מתאר חלק מהתהליכים שהתרחשו בקרב צוות היועצים בסדנה לפני הסדנה ובמהלכה . כל אחד מהמושגים שעמדו במוקד החקירה בסדנה מוצג בנפרד , בהסתמך על מקורות יהודיים ופסיכולוגיים המתייחסים אליו . בצד דיון בכל מושג מודגמות תימות ומזוהים קונפליקטים מוקדיים שעלו מתוך החומרים והתהליכים המודעים והלא מודעים שנחשפו בסדנה , כפי שהשתקפו בחוויותיהם ובהתנסויותיהם של המשתתפים והצוות : בנושא הזהות היהודית מוצגים קריטריונים להגדרת זהות , הקושי לעבוד ולפעול מתוך זהות יהודית , תופעת "האחר והאחרות " והתפתחות זהות יהודית מתוך בחירה . בנושא השייכות מוצג הקשר בין המשאלה הקבוצתית "להיבחר " לבין השייכות ל"עם...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני