התכנית של מרדית מונק לחלקו השני של Vessel מראה את התאים שמוקצים לכל משתתף ואת נתיבו של הגיבור הנודד. החדר כוסה באריג מוסלין לבן. מתוך הלובן, הביטו הצופים בכל רגע באזור הופעה מסוים לפי רצונם. ‭[The Drama Review]‬