פלאי הטכנולוגיה מעצבים, צובעים ואופפים את גופי הרקדנים ‭Te«rn‬ של אלווץ ניקולאיס. בזמן ההפקה הזאת ‭(1968)‬ הצליח כבר הכוראוגרף להעביר את המסר שיש לבטל את המוטיבציה הרגשית ולהתרכז ב"דרמה התנועתית‭,''‬ והיה יכול אפילו להרפות מעט ולהרשות לרקדניו להגיב למופעיו העדינים והמאיימים לסירוגין של האוהל. [צילום, דיק רואן]