רות סנט דניס מציגה אלה מזרחית. במחולה רצתה להציג חוויה מיסטית, בייחוד את זו שגילתה בדתות המזרח. היא מצאה אותה גם במוזיקה. "השימוש שלי באמנות הוא חסר אישיות במהותו‭",‬ כתבה באוטוביוגרפיה שלה, "כי כשאני רוקדת אני למעשה הפשטה, יצור שהופרד מהזמן ומהחלל, שאינו קשור לדברים האנושיים במובן הרגיל‭".‬ [אוסף כריסטנה ל' שלונדט]