במאה השמונה־ עשרה נערך הנשף הגדול של המלך לפי חוקי טקס חברתיים נוקשים ביותר. סדר ההתנהלות הנכון קבע שהמלך והמלכה רוקדים את המינואט הראשון. משחוזר הוד מלכותו לכס המלוכה (כמוצג באיור‭,(‬ יכולה המלכה להזמין ג'נטלמן כלשהו לפי בחירתה או להניח לנסיך הבא בתור במעמדו לבחור לו גבירה. רק זוג אחד רוקד בכל פעם. ‭,a danser Le Maitre]‬ פ' ראמו]