עבודה פנימית — על עבודת יועץ הפנים ביחידה צבאית

אמיר קופפרשמידס מאמר זה אדון בעבודתי כיועץ פנים ביחידה צבאית . כבסיס לדיון משמש לי החיבור בין מספר היבטים של עבודת היועץ : הארגון , ההקשר הארגוני ( המשימה , הסביבה , ( מהו ייעוץ , ומי הוא היועץ . שאלות ביחס להיבטים אלה התחדדו אצלי בתקופת היותי יועץ פנים ביחידה צבאית הנתונה במציאות סוערת , בתפקיד שנפגשו בו היבטים מוקצנים של כמה נושאים : "צבא " כארגון , התפרצות הלחימה בשטחים , ייעוץ הפנים ופסיכואנליזה . מבוא במשך השנתיים הראשונות של אינתיפאדת אל אקצה שימשתי בתפקיד יועץ פנים ביחידה מבצעית גדולה בגדה המערבית . לתפקיד הגעתי לאחר ששימשתי מספר שנים יועץ חיצוני במערכת הצבאית , כ " אזרח עובד צה " , "ל כך שעולם התוכן הצבאי לא היה זר לי לחלוטין . מתוך מבט מרוחק דיו שיצר הזמן , אני מוצא שתקופה זו מאופיינת עבורי בתנועה לקראת מה שבדיעבד נראה לי מוקצן , מועצם , לא פעם מתקרב אל הגבול . לפעמים התנועה אל עבר הקיצוני מקרבת אל איזו ידיעה של הדברים ( התופעות , הערכים , המאוויים ) באופן אחר מאשר . "בשגרה" בהשאלה ניתן לומר כי אפשר לדעת על "מים " דווקא כשהם קופאים או רותחים , יותר מאשר כשמחממים או מקררים אותם...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני