פיתוח סמכות ותפיסת סמכות-המנחה אצל משתתפים בקבוצה הלומדת הנחיה קבוצתית

נאוה רוזנווסר : irTOn פקיד המנחה ומושג הסמכות הם מרכיבים מרכזיים בתיאוריה הקבוצתית הנטועה במורשת 3 1 טוו יסטוק . לעתים נדמה שבקבוצה לא מתקיימים תהליכים קבוצתיים אלא תהליכים היוצאים ובאים מתוך המפגש הקונקרטי והמפגש הפנטזיוני עם סמכות . למנחה הקבוצה יש תפקיד ומקום מרכזיים בקבוצה . השפעתו על התהליך הקבוצתי ועל משתתפי הקבוצה - תחילתה במרכיבים אישיים כמו גילו של המנחה , מינו וממדים אחרים גלויים לעין ; המשכה בערכים תרבותיים ומקצועיים , במניעים , בצרכים ובתכונות אישיות ; וסופה במידת המודעות של המנחה לכל אחד ממרכיבים אלה ואחרים ולאופן שבו הם משפיעים עליו ועל קשריו . שמות שונים יש למנחה הקבוצה - שמות שניתנו לו בהתאם לאסכולה שצמח בה ובהתייחס למטרות הקבוצה שהוא מנחה . כך יהיה מנחה שהוא "תרפיסט , " ויהיה מנחה שהוא "מנצח " - , conductor יהיה מנחה שהוא "מאמן " , trainer - ומנחה שהוא "מאפשר " ; facilitator - ולא נבצר מקומו של ה " מנהיג" , leader - ואף לא מקומו של ה " יועץ " . consultant - באופן בלתי תלוי בהגדרת התפקיד הספציפית , הרי בכל המצבים יש למנחה אחריות וסמכות . פעמים רבות יש למנחה אחריות כוללת...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני