מחשבות על סמכות, תפקיד וגבולות

מ"ק ספליץ מבוא נס טו ויסטוק ליחסים קבוצתיים הוא הסמינר ההתנסותי הראשון המחבר בין ההשקפות והתיאוריות של ו " ר ביון על אודות התנהגות בקבוצות קטנות ( Bion , 1961 ) לבין תופעות הרווחות בארגונים ובמערכות חברתיות רחבות . היה זה א"ק רייס שהרחיב את עבודתו של ביון , ומיסד את המודל של כנס טוויסטוק בכיוון של עיסוק ביחסים קבוצתיים . בשנים 1957-1965 ניהל רייס את הכנסים בלסטר שבאנגליה , שם חקר את השלכות חשיבתו של ביון על החיים הארגוניים והחברתיים , פיתח את התיאוריה שלו והשתמש בה . הגישה הטוויסטוקיאנית של רייס - ששורשיה בפסיכואנליזה הקלאסית , בתיאוריה הקלייניאנית של יחסי אובייקט ובתיאוריית השדה של קורט לוין - סקרנה ואף הלהיבה את אנשי התחום המתפתח של ההתנהגות הארגונית , בחיפושיהם אחר הבנות טובות יותר של אופי יחסי הגומלין שבין הפרט לבין הארגון ובין הארגון לבין החברה . ההבנות החדשות האלה היו חיוניות לצמיחתה של כלכלה פתוחה ופוסט מלחמתית , וחתרו למצוא את מקומן במערכת חברתית , שמעיקרה הייתה הייררכית ומסורתית . מעל ארבעה עשורים עברו מאז כנס טוויסטוק הראשון , ושיטת החשיבה ודרכי הפעולה שיצר רייס ממשיכות להדהד...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני