סמכות, מסורת ותהליכים קבוצתיים

ישראל כ " ץ וברוס אופנהיימר מ סורת של יחסי טוויסטוק אובייקט עניינה בפרט מאמץ , כנקודת מקצועי מוצא הנשען להבנה על ולהתפתחות התרומות של של הפסיכואנליזה הפרט במעגלים בכלל החברתיים והאסכולה שבהם הוא פועל : המשפחה , הקהילה , מקום העבודה . מורשתה של מלאני קליין ( סגל , 998 ו ) התגלתה כפורייה ביותר ביישום של הפסיכואנליזה לקבוצות וארגונים . רעיונותיה , שנוסחו במקורם בעיקר בהתייחס לקליניקה של היחיד , שימשו לגיבוש הבנות ודרכי התערבות בתהליכים חברתיים ( למשל , . ( Menzies-Lyth , 1988 מסורת טוויסטוק התפתחה בעיקרה תחת רישומה של מלחמת העולם השנייה ולנוכח התמורות המפליגות שבאו בעקבותיה , לרבות התמודדות עם גילויים של מודרניזציה , עם שאלת הזיקה שבין יחידים וקולקטיבים שונים , ועם שאלות של חופש וביטוי אישי . התגבשות המסורת לא מעט מכתיבתו של פרויד עסקה בחברה ובשלל גילוייה . הוא חקר וניסח תיאוריה לגבי אהבה וקשר אנושי , לגבי המתח בין פעולה על יסוד דחף לבין ציוויים חברתיים , וכן דן בגילויי מנהיגות , פסיכולוגיה של המון , תוקפנות והרסנות - כל זאת תוך מאמץ עיקש להבהיר את המקורות לאי הנחת בתרבות ( פרויד , . ( 20...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני