הערות על מסורת ועל מסורת טוויסטוק בפרספקטיבה ישראלית

גבריאל דהאן הקדמה דברים שלהלן נכתבים בעקבות יום עיון אשר נשא את הכותרת שלעיל . אשר על כן אכלול בהם גם הערה קצרה אחת בעקבות דברים ששמעתי באותו יום עיון מפיהם של משתתפים אחרים . זאת משום שייתכן שיש בה דבר מה אשר יהפוך את כותרת המפגש לשאלה עם תשובה שניתן לתהות לגביה . "לא להפוך את הקונצפטים לתורה מסיני" - זהו ביטוי שנאמר באותו יום עיון על ידי משתתף . אני מעלה אותו על הכתב משום שהוא נאמר בצורות נוספות רבות באותו מפגש . זוהי קריאת כיוון המצביעה על בעיית הבעיות בדיוק בשאלה של המסירה - והרי הכותרת של יום העיון היא מסורת טוויסטוק : מסורת טוויסטוק והפרספקטיבה הישראלית . האם זוהי התשובה הישראלית לטוויסטוק - שיש להיזהר משימוש במושגים ? עניין זה בא לידי ביטוי בוטה ביותר במהלכו של דיון באחת מקבוצות הדיון הקטנות שהתקיימו אחרי הנאומים . וכך פחות או יותר התנהל מה שמכונה "דו שיח " או "דיאלוג " בין שני משתתפים : מאן דהו אומר ככה וככה ; ... רעהו שואלו : ומניין לך שבעוד הנך טוען שאלה הם הדברים לאמתם אינך שבוי באמונה כיתתית שאתה מנסה לכפותה עלינו ? מאן דהו משיב מכאן ומכאן ... ומשום כך וכך ; אך רעהו מוכיח א...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני