פסיכואנליזה ארגונית ללא ספה

איתמר רוגובסק 1 ל היסטורית הלן ייעשה , אלא ניסיון כמאמץ לדבר של על המשגה מסורת - טוויסטוק באמצעות לא הצגת מתוך דילמות עמדה לא אפולוגטית פתורות ; ולא זאת כסקירה להוציא את היחס לפשיזם , שביחס אליו אין כלל מקום לדילמה . זהו דיון על האובייקטים החדשים של הפסיכואנליזה , וקודם כול יש להכיר בכך שאובייקטים חדשים כרוכים גם בהתייחסות אל סובייקטים חדשים . אנחנו כיום אנשים אחרים מאלה שחיו בתקופתו של פרויד . ( Baulero , 1997 ) במקורה עסקה הפסיכואנליזה באובייקטים מסוימים , והותירה בחוץ אובייקטים רבים אחרים : ילדים , קבוצות , נשים , ארגונים , מוסדות ; הפריה חוץ גופית , פונדקאות ואימוץ ; אסונות שונים והגירה מסיבית . כך לא זכו בראשית הדרך לדיון מפורט גם מטרות הפסיכואנליזה , כללי הפרשנות , השפעת התרבות על הריפוי ועוד ועוד . את מסורת טוויסטוק ניתן לראות כניסיון חלוצי להתמודד עם האובייקטים החדשים שפרויד לא התייחס אליהם בזמנו ; ואם יש אובייקטים חדשים , יש גם סובייקטים חדשים . בהתייחס לארגונים , הפסיכואנליזה עוסקת בלא מודע של הארגון . זה משותף לכל האסכולות שצמחו במסגרתה . הפסיכואנליזה של הארגון עוסקת ב " מינ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני