תוכן העניינים

פסיכואנליזה ארגונית ללא ספה 7 איתמר רוגובםק 1 הערות על מסורת ועל מסורת סוו'סטוק בפרספקטיבה ישראלית 1 6 גבריאל דהאן סמכות , מסורת ותהליכים קבוצתיים 24 ^' ראל כ"ץ וברום אופנהיימר מחשבות על סמכות , תפקיד וגבולות < JC . מייק 0 פליץ לשרוד או ללמוד ? על הפרדוקס שבחקירת הלא מודע במערכות ארג ! נ'ות פוליטיות 39 ורד אמיצי פיתוח סמכות ותפיסת סמכות המנחה אצל משתתפים בקבוצה הלומדת הנחיה קבוצתית 53 נאוה רוזנווסר עבודה פנימית - על עבודת יוע'ךהפנים ביחידה צבאית 09 אמיר קופפרו ^ מידס אל הקוראים והכותבים כתב העת אנליזה ארג 1 נית מתוכנן לצאת פעמיים מדי שנה . המערכת תשמח לפרסם מאמרים העונים על הדרישות הבאות : ~ S מאמרים המיועדים להוסיף לידע בתחום הארגוני — בייחוד בקשר לתיאוריה הפסיכואנליטית — ובבירור הזיקות שבין תרבות , ארגונים וייעוץ ; ? מאמרים שיש בהם סיכום ביקורתי של נושא או הבעת עמדה לגביו ; ? תיאורי מקרה , הכוללים דיווח על עבודה שנעשתה , מלווים בדיון ובקישור לתיאוריה ; 0 דיווחים קצרים על מחקרים ועל עבודות תיאורטיות שראוי להביאם לתשומת לב הקוראים ; ז ~ דיון בסוגיות אקטואליות , תוך הבעת עמדות ודעות הנו...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני