פסיכולוגיה של המון

יובל פיורקו מ אינטלקטואל ה חשיבה קורה צרפתי והתנהגות ליחיד שהיה כאשר הוא מאבות הוא עשוי הופך הפסיכולוגיה לבטא להיות ? לבירור חלק החברתית מהמון שאלות . ? תיאוריו כיצד אלה משפיעה נפנה בספר ראשית עליו "פסיכולוגיה חוויה אל גוסטאב זול של אילו המונים לה בון אופני , , " אף שנכתבו לפני למעלה ממאה שנים , ( 1895 ) יש בהם כדי להזכיר תופעות המוכרות לנו מימינו אלה . על פי לה בון , כאשר יחיד הופך להיות חלק מהמון הוא מאבד את ייחודו , ונבלע בתוך הקבוצה הגדולה . תכונותיו האישיות של כל פרט נעלמות , ותחתיהן מופיעה נטייה אחידה של הכלל . ההרכב ההטרוגני מיטשטש , ובמקומו נוצר המון הומוגני . התנהגות אחידה של המון יכולה לבוא לידי ביטוי במחשבה , בדיבור או במעשה : המון נוטה לחשוב באופן דומה , לדבר ב " קול אחד , " ולפעול כאיש אחד . ההמון שונה מסך כל הפרטים המרכיבים אותו . הוא מתהווה בעת ההתקבצות המשותפת , ויכולות להופיע בו תכונות חדשות שלא ניכרו קודם לכן ביחידים כפרטים . אחת התכונות הללו היא תחושה של כוח בלתי מוגבל , הנובעת מעצם היותם של היחידים חלק מקבוצה . תחושת כוח הרבים משחררת את היחיד מן הצורך לרסן את יצריו ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני