השיח הארגוני בעת זו

יעל דובר מאמר זה מתאר עבודה ייעוצית המתקיימת בארגון מסוים המתמודד עם היבטים שונים של המצב הביטחוני הנוכחי , לרבות אירועי טרור , אסונות ופגיעות חוזרות ונשנות . ביסוד הדברים כמה הנחות : ם למצב הביטחוני והחברתי של איום חוזר ונשנה על הגוף יש השפעה גם על הנפש וגם על העבודה , וחיוני להתייחס אליו . ם התמודדות טובה עם המציאות תאפשר את העברת הדברים למישור של שיח ארגוני . ם האתגר הניהולי והייעוצי בארגון הוא לפעול נגד נטייה להתרגלות יתר למצב , שיש בה אפקט מקהה ואף מרדים , ועם זאת - לאפשר ולקדם את העבודה הנדרשת . על התיאוריה שביסוד הפעולה המקצועית כמבוא לדיון בנושא אשתמש במושגים תיאורטיים פסיכואנליטיים לאקאנייניים . מושגים אלה מכוונים לסייע בהבהרת הרעיונות . עקב מורכבות התיאוריה ומושגיה אקדים ואבהיר מספר מושגי מפתח . נקודת המוצא של לאקאן היא קביעה כי השפה משמשת כמתווכת בין המציאות לבין חוויית האדם . הטענה היא כי מתן שם או מילה לאירוע חיצוני יוצר פער שאינו ניתן לגישור בין האירוע לבין השם שניתן לאותו אירוע . כלומר , נוצר פער בין המציאות כמות שהיא לבין החוויה של המציאות דרך השפה . לשון אחר : השפה שונ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני