על מעמדה של השקפת העולם בעבודה המקצועית

ישראל כ " ץ עמדה שמפתח כל יחיד כלפי המתרחש מבטאת את האופן שבו הוא מפענח את הדברים , וכן טבועה בה מזיגה של ערכים ומשאלות לב . ההבחנה בין אלה אינה פשוטה , לא במעט בשל מיעוט קני המידה האובייקטיביים והחד משמעיים ביחס לטיפול במציאות , וגם משום תנועת המטוטלת המלווה את עלייתם וירידתם של רעיונות בשיח המשותף . עם זאת , נטייה שכיחה היא להאמין שהעמדה שאדם מצהיר עליה הינה יציבה יחסית , ואף קרובה ל '' אמת , " תוך שניכר קושי שלו להטיל בה ספק או להכיר בארעיותה או בחלקיותה . תפיסת ה " אמת" של אדם או קבוצה פוגשת תפיסות "אמת " חלופיות של אחרים , ולא פעם היא שנויה במחלוקת . כך ניתן לראות שגם פרשנויות של המציאות קשורות לפרספקטיבה של המתבונן המעורב , ושמסתננות אליהן הנחות של "מובן מאליו " והשפעות של עמדה חברתית ושל יחסי כוח . דבר זה מודגם היטב על ידי אלה הפועלים לשינוי חברתי שה " אמת " שהם מזהים די שונה , כמובן , מזו הנקשרת אל הממסד שהם מבקשים לאתגר . פרויד ( 1933 ) זיהה ארבע עמדות העוסקות בפענוח המציאות ובנקיטת עמדה כלפיה : העמדה המדעית , החותרת לאובייקטיביות ולבירור המציאות על בסיס אמפירי בהווה ; העמדה ה...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני