מראית עין

בצלאל 360 ° שלי זוסמן והדס קידר בקורס ' בצלאל ' 3600 השתתפו סטודנטים ממחלקות שונות לצד עובדים מקרב הסגל האקדמי והסגל המנהלי בבצלאל . המשתתפים ביטאו אירועים בעלי משמעות ועניין אישי בהקשר הארגוני של המוסד באמצעות שפת האמנות . מאפייניו הייחודים של מדיום זה ועושר האפשרויות הטמונות בו שימשו שפה נוספת לניסוח תובנות וליצירת משמעות מחוויות העולות בהקשר של השתייכות לארגון . מסגרת הקורס סיפקה מרחב הטרוטופי להתבוננות רפלקטיבית ואקספלורטיבית בחומרים הנובעים מדינמיקה ארגונית . מאמר זה , המוצג בתצורת התכתבות בין מנחות הקורס , מדגיש את ההוויה הארגונית הייחודית של בצלאל , כפי שנחשפה במסגרת הקורס . בצלאל 360 ( הישג , יצירה , כוח , סמכות , שליטה , גבולות , שייכות , שגרה ) פרויקט חדשני בבצלאל המאפשר תהליך יצירה משותף והתבוננות פנימה אל תוך המנגנון המפעיל את האקדמיה כחומר חי ליצירה ולמחקר . מטרת הפרויקט לאפשר מרחב ליצירה ולשיח לכל האנשים המשתייכים לבצלאל , בלי יוצא מן הכלל * , המעוניינים להעשיר את חומרי היצירה שלהם ולפעול במיקרוקוסמוס המכיל את כל מרכיבי הסביבה המקומית . המשתתפים יעברו תהליך משותף של יצירה...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני