כשנותנים לסטודנטים להוביל

מימי חסקין המאמר מתעד התנסות חינוכית ייחודית שנעשתה במכללת סמינר הקיבוצים , ובה קבוצת סטודנטיות וסטודנטים קבעו בעצמם את תוכני הקורס ואת מהלכו . במאמר אדון בכמה שאלות : האם לימוד אקטיבי מעין זה אכן בעל ערך רב יותר מקורס טיפוסי שבו המרצה מגדיר את הסילבוס וקובע את המטלות ? מהם 'הקווים האדומים' שעל המרצה לשמור וכיצד ניתן לנהוג במקרה של חצייתם ? מה הסיכונים ומה הרווחים של התנסות מעין זו ? כיצד ניתן לשחזר את חוזקותיה של ההתנסות בכיתות אחרות ובקורסים אחרים ? הקדמה אין לראות את הסמינר כבית אולפנא גרידא ואת באיו כתלמידים במובן השגור [ ... ] מחר מחרתיים אנו מטילים עליהם את כל נטל המעשה החינוכי ותולים תקוות להיבנות מהם . לא ייתכן כי בסמינר נדרוש מהם רק נכונות צייתנית של תלמידים . הן גם בבית הספר אנו רוצים לשתף את התלמידים בבניין החיים . על אחת כמה וכמה צריכים באי בית ההכשרה החינוכית להרגיש עצמם שותפים ליצירתו . ולא רק בשטחים שניים במעלה , אלא גם בעיקרי הדברים — תוכנית הלימודים והגשמתה . אם אפשר לטעון שהחבר הזקוק להכשרה יסודית אינו מסוגל עדיין להקיף את כל החומר הלימודי ולחוות דעתו על דרכי הלימוד —...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני