תרשים מספר ‭| 1‬ טקסט הכתוב בכתב תנועה אשכול־וכמן (ריקוד 'החנוכייה‭('‬