תרשים מספר ‭| 2‬ דוגמה לכתיבתה של פוזיציה גופנית על־פי האיור שלצדה 16