תנועה במרחבים בין מבנים

נירה על דור הקוראים מאמר זה ייחשפו בהדרגה להשקפת עולם מקצועית , הנעה בין תחום ההדרכה לתחום ההוראה הנחיה . יוצג קשר בין הגישה המערכתית , העומדת ביסוד ההדרכה של מתמחי מחול וחונכיהם , לגישה הקונסטרוקטיביסטית , העומדת ביסוד ההוראה הנחיה של הסטודנטים בקורס כתב תנועה אשכול וכמן . הקשרים יודגמו באמצעות ' מעשה ההדרכה . ' מבנה המאמר ישקף תהליך כתיבה קונסטרוקטיביסטי , המדגיש רכישת ידע והבנייתו באופן הדרגתי . בחלק הראשון תוצג נקודת המוצא של תהליך הכתיבה , ' מעשה ההדרכה' - דוגמה לפרקטיקה שהתרחשה בקורס ' מתודיקה של הוראת כתב תנועה . ' בחלקו השני של המאמר תומשג פרקטיקה של הדרכה בסדנת הסטאז' ובקורס להכשרת חונכי סטאז' באמנויות ותעוגן בתאוריות השייכות לגישה המערכתית . בחלק השלישי תומשג הפרקטיקה של הוראת כתב תנועה ותעוגן בתאוריות ברוח הגישה הקונסטרוקטיביסטית . בחלק שיחתום את המאמר יוצג מודל אינטגרטיבי שהתפתח עם ההתפתחות המקצועית של המחברת והפך לכלי שבאמצעותו היא מתקשרת עם המתכשרים להוראת מחול , עם המתמחים ועם חונכי הסטאז . ' הקדמה העיסוק במחול מפגיש אותנו עם גופנו — עם יכולותיו , עם צורתו , עם הבעותיו ו...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני