קולנוע ואוריינות יהודית

יורם קנצלר במאמר זה בחרתי לדון בשילוב מדיום הקולנוע בהוראת מורשת ישראל . חוויית הצפייה בקולנוע משקפת ' מציאות של מעבר' במובנים שנטע ויניקוט במושג זה . היא מעוררת בנו תהליכים ראשוניים חוייתיים , שעל בסיסם תיתכן למידה משמעותית , רב גונית ומלאה יותר של הסוגיות העולות מתוך מורשת ישראל . הסרט האח של דריקס ( ישראל , ( 1994 משמש אותי כאן להדגים כיצד מדרש בן זמננו מאפשר מצד אחד כניסה חווייתית לעולם המסורת היהודית ומן הצד האחר - המ › גה שלו . הקושי והאתגר " מובא בספרים שכחה זו גרועה מכל הרעות , שבן מלך שוכח שהוא בן מלך . " כך פונה עגנון אל קוראיו בספרו אורח נטה ללון . וכשהוא מציג את הרעיון הזה לרחל ( בתו הצעירה של בעל המלון שבו הוא מתאכסן בעיר שבוש , הלוא היא בוצ'אץ , ' עיר הולדתו , ( באומרו " שבת מלכים היא , " זו תגובתה : עיוותה פניה ואמרה , מפני מה צריכה אני לקבל עלי עול דורות שעברו . דורות שעברו לעצמן ודורי אני לעצמו [ ... ] ולעניין מה שאמר מר , חייבת כל בת ישראל לראות את עצמה כאילו היא בת מלכים , אין לך שטות גדולה מזו . עכשיו , שכתריהם של מלכים מונחים במוזיאון ואין אדם משגיח בהם בא מר ואומר...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני