אנגלית בכיתות א ו־ב: שיח 'ההורות הטובה' בפרקטיקה של מורים לאנגלית והשלכותיו על המורים ועל הכשרה להוראה

ריבי כרמל בדומה למתרחש ברחבי העולם , גם בחברה הישראלית מתחזק מעמדה של השפה האנגלית . כוחות גלובליים , המשפיעים על הוראת האנגלית בכלל ועל ההתעניינות בהקדמת הגיל שבו ילמדו התלמידים את השפה בפרט , משפיעים על המגמה ההולכת וגוברת להקדים את הוראת האנגלית לכיתות א ו ב . במאמר אדון בקשר בין מעצבי המדיניות במערכת החינוך לבין הכוחות החזקים בחברה , כגון הורים , אשר במישרין או בעקיפין פועלים לקידום הוראת האנגלית ללומדים צעירים . התמונה המתקבלת היא כי המגמה להקדים את לימודי האנגלית בבתי הספר אינה נקבעת רק על פי תפיסות פדגוגיות של אנשי חינוך או המלצותיהם של מומחים מן האקדמיה , אלא קשורה בקשרי גומלין מורכבים לכוחות פוליטיים , תרבותיים וחברתיים . למעורבותם של ההורים בתחום זה יש השפעה ניכרת על החלטות חינוכיות , השפיעה המעמידה בסיכון את עמדתם המקצועית של המורים לאנגלית . " אני לא מבין למה אחרי שהיא למדה במשך שנה שלמה אנגלית בכיתה א בבית הספר , היא לא הייתה מסוגלת להזמין כוס מים כשהיינו במסעדה בחו"ל . מה היא עשתה כל השנה , " ? אמר אב בשיחה שיזם עם המורה לאנגלית , עם מנהלת בית הספר ועם המדריכה לאנגלית שזו...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני