הקשר בין תשתית מבנית להיבטים רעיוניים בשותפות בין מדריכה פדגוגית לבית ספר לפיתוח מקצועי

נעמי מורג במאמר זה אתאר ואבחן את תנאי הפיתוח של מודל Professional Development ) PDS , ( School מודל של שיתוף פעולה בין בית ספר לפיתוח מקצועי לבין מדריכה פדגוגית ממכללה להכשרת מורים . אעסוק בקשר בין התשתית המבנית של המודל להיבטים הרעיוניים שלו ואציג את רכיבי השיתוף ואת הדילמות פדגוגיות המתעוררות בעקבותיו . בעשר השנים האחרונות מתקיימת שותפות רעיונית ופדגוגית ביני , מדריכה פדגוגית במסלול היסודי בסמינר הקיבוצים , לבין בית ספר יסודי , שהפך להיות בית ספר לפיתוח מקצועי — . ) PDS ( Professional Development School במאמר זה אציג קשרים בין היבטים מבניים להיבטים פדגוגיים העומדים ביסוד מודל PDS שהייתי שותפה לפיתוחו וליישומו . רבות הן המכללות ורבים בתי הספר העוסקים ביישום מודלים שונים של . PDS העיסוק בנושא רחב ומגוון , הן בתאוריה הן במעש . במאמר אתאר ואבחן את תנאי הפיתוח והיישום של המודל ; אנסה להאיר במאמר רכיבים שיכולים לסייע לתכנון , לפיתוח ולתחזוקה של שותפויות דומות בבתי ספר בארץ . בתחילת דרכי כמדריכה פדגוגית במכללה ובבתי ספר לא הכרתי את המושג . ’ PDS ‘ למושג זה ולתפיסת העולם הפדגוגית שביסודו נחש...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני