גננות, הורים ומה שביניהם: סוגיה בהכשרה והשתמעויות לעתיד

ורד תמיר מחשבת שיח החינוך , מעשה השיתוף בין מחנכים להורים ומציאות של מעורבות והתערבות יתר של ההורים במערכת החינוך הן סוגיות שמערכת החינוך נדרשת להן בשנים האחרונות . דבר זה בא לידי ביטוי גם בהכשרת מורים , לאור חששות ותחושות של חוסר אונים שמביעות סטודנטיות המתכשרות להוראה נוכח הקשר העומד להתפתח עם ההורים . במאמר זה אבחן את תפיסתן הראשונית של סטודנטיות בהכשרה אשר לקשר בין הגננת להורים , טרם כניסתן אל גן הילדים כגננות בפועל . התצפיות והממצאים שנאספו משמשים ראי לתופעה רחבה יותר של התנהגות גננות בפועל ושל התנהגות מורים ובעלי תפקידים אחרים במערכת החינוך נוכח המפגשים ביניהם . " ברית חינוכית היא מחויבות הדדית של המופקדים על החינוך [ קרי : מורים והורים ] לפעול בתיאום ומתוך הידברות , להשגת מטרות חינוכיות מוסכמות ומשותפות" ( כהן , . ( 2000 מחשבת שיח החינוך ומעשה השיתוף בין מחנכים להורים הם סוגיה מרכזית בהכשרת מורים . בשנים האחרונות גובר הצורך להקצות שעות הוראה רבות יותר לשם עיבוד סוגיה זו , לאור חששות ותחושות של חוסר אונים שמביעות סטודנטיות המתכשרות להוראה נוכח הקשר העומד להתפתח עם ההורים . במסגרת...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני