תגובה לטקסט: בין הובלה להצטרפות

רנה ברנר מאמר זה עוסק במאפייניה ובתרומתה של התגובה הכתובה ליומני מסע קריאה . יומנים אלה נכתבים על ידי פרחי הוראה בעקבות קריאה של ספרות יפה לילדים . מאפייני התגובה , הניתנת על ידי כמדריכה , קשורים להיותה מרחב פתוח היוצר שיח הדרכה בין אישי משותף . בשיח זה יש מקום לתכנים , מהויות וערכים המוצגים על ידי כותבי היומן ועל ידי כמגיבה . במרכז התגובה נמצאים התכנים שהוצגו ביומן המסע ; היא מתמקדת בתכנים אלה ויוצאת מהם לעבר תכנים נוספים . ניתוח התגובות מחזק את התפיסה הרב ממדית באשר לתרומתה של התגובה : ממד רגשי , ממד קוגניטיבי , ממד חברתי וממד מקצועי . התגובות ממשיגות את החוויה שהוצגה , את הזכרונות , את הרגשות ואת המחשבות שתוארו ביומן המסע . זוהי פעולה דידקטית , היוצרת קשר להיבטים רגשיים אישיים ולפרקטיקה המקצועית ובכך היא משפיעה על תהליכים של בירור הזהות המקצועית בתוך הקשר חברתי . זאת ועוד , התגובות שנכתבות ליומני המסע מסייעות גם למדריכה לחשוף את עצמה כמורה , להציג את האמונות העומדות ביסוד עבודתה ולהביא לידי ביטוי את הערכים המקצועיים שבהם היא מאמינה . התהליך החברתי של הכשרת מורים מזמין את העוסקים בו...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני