פיתוח מודעות חברתית והבניית זהות מקצועית־חברתית של מורים

נורית דביר ביסוד המאמר עומדת תפיסה חברתית ביקורתית של הכשרת מורים , שלפיה החינוך פורץ את דלתות הכיתה ולמורים נדרשת תודעה חברתית . במאמר אבחן את האופן שבו ניתן לפתח תודעה חברתית ואת העקרונות המבנים זהות מקצועית של מעורבות בקהילה במהלך הכשרת סטודנטיות להוראה . העקרונות הפדגוגיים המוצגים במאמר עשויים לשמש גם לפיתוח תודעה חברתית בהכשרה למקצועות נוספים . עקרונות אלה מושתתים על ההנחה שתודעה וזהות מקצועית מתפתחות באמצעות שילוב חוזר ונשנה בין סוגי ידע שונים : ידע תאורטי אקדמי על אודות חברה וחינוך , ידע פופולרי הנחשף במדיה וידע פרקטי אישי חברתי , הנובע מסיפור החיים של הסטודנטים . השילוב בין סוגי הידע מכונה ' המרחב השלישי' של הידע , והוא מערער על ההבחנה המסורתית ביניהם ועל מיצובו של הידע האקדמי כסמכות ממעלה ראשונה . במאמר זה אבחן את האופן שבו מתפתחת תודעה חברתית ואת העקרונות המבנים זהות מקצועית של מעורבות בקהילה במהלך הכשרת סטודנטים להוראה . העקרונות הפדגוגיים שאציג במאמר עשויים לשמש גם לפיתוח תודעה חברתית בהכשרה למקצועות נוספים . עקרונות אלה מושתתים על ההנחה שתודעה וזהות מקצועית מתפתחות באמצעות...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני