בין ניהול ארגוני לניהול פרופסיונלי: נשים ראשי מסלולים כמנהיגות הצוות שבראשותן

דורון לדרר במאמר זה אעסוק בראשי מסלולים במכללות להכשרת מורים ובדרכי פעולתם . לצורך הבנתן של דרכים אלה אבחן , תחילה , את ייחודם של מנהלי דרג הביניים במכללות להכשרת מורים , הדרג שאליו משתייכים ראשי המסלולים . בהמשך אדון בתפקוד הארגון ( מכללה ) כפי שחווים זאת ראשי המסלולים עצמם ובהשפעה של תפקוד הארגון על תפקודם הם . אייחד חלק מרכזי של המאמר לנשים ראשי מסלולים , להתפתחות הפרופסיונלית שלהן ולדפוסי הניהול המייחדים אותן . הממצאים מצביעים על קשר בין תפקוד המכללה כפי שחווים אותו ראשי מסלולים לתפקודם הם . כמו כן , מצביעים הממצאים על השפעה של תפקוד המכללה על דרכי הפעולה של נשים ראשי מסלולים , בהתחשב בהתפתחות הפרופסיונלית שלהן ובדפוסי הניהול המייחדים אותן . עניינו של מאמר זה הוא ניתוח תפקיד המחבר אחריות ארגונית והנהגה פרופסיונלית . נדון בראשי מסלולים במכללות להכשרת מורים ובדרכי פעולתם . נדון בתפקוד הארגון כפי שחווים אותו ראשי המסלולים עצמם , ובהשפעותיו של תפקוד זה על דרכי פעולתם . חלק מרכזי מן המאמר נייחד לנשים ראשי מסלולים , להתפתחות הפרופסיונלית המייחדת אותן ולדפוסי הניהול הנשי כפי שנמצאו במחקר ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני