כשאת אומרת פרופסיה למה את מתכוונת

אורי אליס בעשור האחרון התחזקה התביעה להפוך את תחום ההוראה לפרופסיה . השינוי בהגדרת העיסוק המקצועי נתפס ככזה שעשוי להוביל לשינוי עמוק בענף ההוראה ; מצופה שבאמצעותו יוכלו המורות והמורים לתבוע תנאי עבודה , יחס חדש והכרה ציבורית . במאמר אנתח קטעים מתוך דיונים בהשתתפות בכירים במשרד החינוך , ארגוני המורים , הממשלה והכנסת ; דרכם אבחן את השיח הציבורי בעניין מעמדו החברתי הירוד של ציבור המורות והמורים ואת משמעות תביעתם להכרה פרופסיונלית . בבחינת תביעת המורות והמורים להיות מוכרים כפרופסיה אסתייע במידה נרחבת בפרספקטיבה הפסיכואנליטית , שמציבה את שאלת ההכרה של האחר בתוך מסגרת משוכללת של יחסים מדומיינים . מסגרת תאורטית זו מאתרת ומדגישה חסך יסודי העומד ביסוד התביעה להכרה כפרופסיה וכן משמשת נקודת מוצא לביקורת כלפי תביעה זו . בחלקו האחרון של המאמר אציג את האופן שבו למאבק על קביעת תוכנו של המסמן העמום ' פרופסיה' יש סיכוי לשמש כלי אפקטיבי במאבק פוליטי למען שינוי עקרוני בחינוך . הקדמה בעשור האחרון תובע קול חדש בשיח הציבורי להפוך את תחום ההוראה לפרופסיה . נוטים לחשוב על עיסוק כעל פרופסיה אם הוא מצריך מידה מ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני