בפתח הדברים

גיליון זה של " אנליזה ארגונית" הוא גיליון נושא , המוקדש לחינוך כפרופסיה ולהכשרה פרופסיונלית של עובדי הוראה . שאלת החינוך כפרופסיה עומדת במוקד שני המאמרים הפותחים את הגיליון . מאמרים אלה נותנים ביטוי לתובענות השכיחה המכוונת אל עובדי הוראה ועוסקים בסיכוי ובסיכון הטמונים במיסוד ההוראה כפרופסיה . רבים מהמאמרים בחוברת נכתבו במסגרת סדנה לכתיבה אקדמית , שהתקיימה במשך שנתיים במסגרת יוזמה של מכללת סמינר הקיבוצים . את הסדנה הנחיתי עם תמר גרוס , וריכזה אותה נורית דביר . פרות של שנה אחת של סדנה זו קובצו בספר הדרכה במבט חוקר ( שערכו אסתר יוגב ורות זוזובסקי ושיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד , מכון מופ"ת ומכללת סמינר הקיבוצים ב . ( 2011 בחוברת זו שולבו מאמרים שנכתבו בשנה הנוספת של עבודת הסדנה . יש בהם ניסיון למסור עדות אישית על הפרקטיקה של ההכשרה המקצועית לצד דיון עיוני בסוגיות עקרוניות המלוות את עבודת החינוך ואת ההכשרה לקראתה . במאמרים מוצגים ידע הוראה וחינוך בעל ערך , אך גם נפתח צוהר לפרקטיקות מרתקות שנוגעות גם לקהלים אחרים : יועצים ארגוניים , מנחי קבוצות ומרצים . כך מוקדשים כמה מאמרים למפגש שבין האמנות ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני