אנליזה ארגונית

חינוך והכשרה עורך ישראל כ"ץ מרכזת המערכת תמר גרוס שותפת עריכה לגיליון זה נורית דביר חברי המערכת תמר בליץ איריס גולדברג נילי גור אריה לינדה יעקב בשיתוף מכללת סמינר הקיבוצים גיליון מס' | 17 יוני 2012 צפנת ׀ מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני