גוף אהבה, מעיים, ‭,2005-2002‬ הדפסת למדה, ‭170x123‬