מודל לתכנון שינוי מערכתי לשם הטמעת אסטרטגיה עסקית בארגון

גילי גבאי הקדמה עיצובה של אסטרטגיה עסקית המתוכננת לטווח של שלוש עד חמש שנים דורש על פי רוב שינויים ארגוניים . אף אם אחת לשנה משלבים אסטרטגיה צצה באסטרטגיה המתוכננת , התמודדות יעילה עם הזדמנויות ואיומים בטווח הקצר מחייבת לערוך שינויים בארגון . לא תמיד שינוי ארגוני מוסכם על הכול , לא תמיד הוא מביא עמו ברכה . ועם זאת מנהיגות הארגון נדרשת להכרעות אסטרטגיות ומערכתיות ומנסה לתרגמן לעשייה ארגונית . השינויים שבהם מדובר הם שינויים יזומים . בדרך כלל מצדיקים אותם בכוונה להגיע להישגים משמעותיים בסביבה מורכבת ומשתנה , בזיקה לייעודו של הארגון או למה שנחשב בו להצלחה , לרבות התאמות בזהותו של הארגון ובדרכי פעולתו . המאמצים הנעשים בעקבות זאת מיועדים לתרגם את האסטרטגיה העסקית או את אסטרטגיית החדשנות להתנהלות יום יומית בארגון , כך שתכנית הפעולה לא תיוותר כאבן שאין לה הופכין ( גבאי , . ( 2008 שינוי ארגוני אסטרטגי מתמקד ביצירה של תהליכים ושל מנגנונים בארגון שיובילו להשגת האסטרטגיה החדשה ולמימוש חזון הארגון ומטרותיו . מימוש של אסטרטגיה מחייב יישום שלה באופן מקיף בארגון . השינוי אינו נחלת המנהלים הבכירים בלבד...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני