שותפות, כוח ותרבות: בעקבות עבודה בפורום בין־ארגוני

תמי רובל ליפשיץ ודינה כשדן האם יכולה להתקיים שותפות שוויונית והדדית בין כמה גורמים אשר שוררים ביניהם פערי כוחות ? אילו משמעויות ניתן לייחס לחלוקה לצד ' חזק' ולצד ' חלש' בשותפות בין ארגונים ? כיצד משפיעים פערי כוחות על עבודה בשותפות בהיבט החברתי , הארגוני והאישי ? ואילו פרקטיקות יכולות לסייע לבנייה ולניהול מוצלח של שותפות שיש בה פערי כוחות ? שאלות אלו עמדו במרכז החשיבה והעשייה של פורום ' פעולה' - פורום עולים ותיקים לצמיחה הדדית . הפורום הוקם בשנת 2004 ביזמת ' שתיל , ' ארגון למתן שירותי תמיכה וייעוץ מיסודה של הקרן החדשה לישראל . הפורום פעל במשך שלוש שנים . הוא שימש מסגרת להיכרות , ללמידה ולעשייה משותפת של שני סוגי ארגונים : ארגוני ' עולים , ' שעוסקים בסיוע לקהילת יוצאי חבר העמים בישראל , וארגוני ' ותיקים , ' העוסקים בזהות יהודית ובתרבות יהודית מתוך גישה פלורליסטית . בתחילת דרכו כלל הפורום מפגשי למידה ושיחה בקבוצה ; לאחר זמן צמחו מתוכו שותפויות בין צמדי ארגונים , שמטרתן הייתה לקדם את המודעות ליהדות פלורליסטית בקרב יוצאי חבר העמים . אנו , יועצות ארגוניות בשתיל , שימשנו בתחילת הדרך רכזות ומ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני