בפתח הדברים

לאחר גיליון נושא ' ) על תיאוריות של מורכבות בארגונים ( ' שזכה להדים רבים , הגיליון הנוכחי של ' אנליזה ארגונית , ' השישה עשר במניין , כולל מאמרים שונים ומגוונים . אנו חוזרים דרכם לכמה מהסוגיות המעסיקות אותנו במפגש עם ארגונים : הרלוונטיות של התאוריה הפסיכואנליטית לארגונים ; הקשר בין ארגונים לחברה ; שאלת הגבולות והסמכות ; הטיפול בקונפליקט בחיי הארגון ; מעמדן של שפה ושל שיח . המאמר הפותח , של אנדרי שינברג , הוא בגדר מחווה לעבודתה של איזבל מנזיס , מהדמויות הבולטות בתחומנו , שקשרה פסיכואנליזה בארגונים . מנזיס מזוהה לא מעט עם פיתוח הטענה בדבר כוחן של הגנות ממוסדות בחיים עבור הארגון ( רעיון שהגה עוד קודם לכן אליוט ז'אק ; מנזיס יישמה את הרעיון בדיון בדרך פעולתן של אחיות בבית חולים אוניברסיטאי , ובהמשך גם בארגונים אחרים . ( המושג ' הגנה' נקשר בדרך כלל בדפוסים של הפרט נוכח חרדה המציפה אותו , ואילו אצל ז'אק ומנזיס הוא מופיע כדפוס קולקטיבי , ההופך לדרך פעולה של הארגון . נושא הגבולות חוזר לא אחת בגיליונותינו . כל גבול הוא גם חדיר ( ודאי בימינו אלה . ( ועם זאת עולה שאלת התגובה לגבולות שנפרצים , במיוח...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני