אנליזה ארגונית

חרדות של ארגונים או חרדות של אנשים בארגון : קריאה ביקורתית במאמר קלאסי בפסיכואנליזה של ארגונים אנדרי שינברג | הדיאלקטיקה של ' מנהיג פורץ גבולות' בארגון הצבאי יסמין רובין קופר ויעל בן חורין נאות | פגיעה , סליחה ופיוס כמנגנונים מערכתיים בארגונים הילה זריצקי ויובל דרור | שותפות , כוח ותרבות : בעקבות עבודה בפורום בין ארגוני תמי רובל ליפשיץ ודינה כשדן | להכיל את הכאב שבהגברת המודעות דיאנה דניאל שרים | ' שיח האדון' - מלכוד בתקשורת : אמצעים רטוריים ככלים פרשניים מילי אפשטיין ינאי | מודל לתכנון שינוי מערכתי לשם הטמעת אסטרטגיה עסקית בארגון גילי גבאי | שיחות ישראל כ"ץ ותמר בליץ משוחחים עם גדעון קונדה | בישולי שדה הנחיית השתלמות אנשי חינוך וטיפול במתי"א | פלג דור חיים הערות מבוא על הנחיית מפגשים רב מקצועיים | נעמה גרינוולד | מראית עין פתיח | איריס גולדברג יצירות אמנות | שפי בלייר | מיתולוגיות ארגוניות פתיח | ישראל כ"ץ טקסטים | מישאל חירורג ; אמיר אסנין ; שני אלדן ; רונן דרורי גיליון מס' 16 ׀ ינואר 2012 עורך ישראל כ"ץ חברי המערכת תמר בליץ תמר גרוס לינדה יעקב גיליון מס' | 16 ינואר 2012 צפנת ׀ מכו...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני