על המשתתפים בגיליון

ברוס אופנהיימר › יועץ › ארגוני › בכיר › במכון › ' צפנת › . ' פסיכולוג › קליני › ומנחה › קבוצות . ד"ר › לפסיכולוגיה › קלינית › . מתמחה › בחינוך › מבוגרים › , בתהליכים › של קבוצות › ובתיאטרון . מילי אפשטיין ינאי › ד"ר › בספרות › כללית › והשוואתית › ובחינוך ›; מנחה › סדנאות › כתיבה › , יצירה ולמידה › במגוון › מסגרות ›; חוקרת › וכותבת › על › תהליכי › קריאה › וכתיבה ; כותבת › תכניות › לימוד › בתחום › השפה › והספרות . תמר בליץ › יועצת › ארגונית › ומנחת › קבוצות › חמש עשרה › שנה ›; סמנכ"ל › מכון ' › צפנת ; ' בעלת › תואר › שני › בפסיכולוגיה › חברתית ›; מתמחה › בהנחיית › קבוצות מקצועיות › ודינמיות › ובייעוץ › אישי › וארגוני › . שי בן יוסף › ד"ר › לסוציולוגיה ›; מנכ"ל › ' ניווט › במורכבות › - › ' ייעוץ › והנחיה › לקהילות וארגונים ›; שותף › ב'עוגנים › ' לפיתוח › רוח › , רווח › ורווחה › בארגונים › . תחומי עניין › : מערכות › מורכבות › , קהילה › , חירום › ושיקום . איריס גולדברג › בעלת › תואר › ראשון › בעבודה › סוציאלית › ואמנות › ותואר › שני › בעבודה סוציאלית › קלינית › וניהול › משאבי › אנוש › . מרצ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני