על מורכבות ויזמות תיאור ההתהוות של ה־HUB בתל־אביב

דני גל מבוא שנים › אני › לומד › את › תיאוריות המורכבות › , ומקבל › מהן › השראה › להבנת › העולם › סביבי › . כיצד › מתהווה טור › נמלים › והאם › מעורבת › בכך › יד › מכוונת › או › התארגנות › מסוג › אחר ›? מה › גורם › לאנשים › להזין בהתנדבות › טקסטים › ל ‘ ויקיפדיה ›‘ ובכך › לעשותה › לאנציקלופדיה › המקיפה › והמעודכנת › ביותר › בעולם ? מדוע › פקק › תנועה › בנתניה › מעכב › אותי › בפתח › תקווה ›? מדוע › אנשים › בארגונים › מתחילים › להפגין יצירתיות › של › ממש › רק › כשהמנהל › שלהם › יוצא › לחופשה ›? שאלות › אלה › קשורות › להבנת › תופעות › של › התארגנות › ספונטנית › בטבע › ובחברה › . לתיאוריות המורכבות › יש › הסברים › מעניינים › לתופעות › אלה › . ( Barab › si , 2002 )› הסברים › אלה › עוזרים › לנו › להבין בדיעבד › תופעות › שנראו › כהתפתחויות › מפתיעות › . אחת › המטפורות › הפופולריות › ביותר › בהקשר › זה , המיוחסות › למתמטיקאי › אדוארד › לורנץ › , מאבות › תורת › הכאוס › , היא ‘› אפקט › הפרפר › . ‘ משק › כנפיו של › הפרפר › בברזיל › יכול › ליצור › סופת › טורנדו › בטקסס › . ( Lorenz , 1993 )› אפשר › ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני