מודל 'ממש"ק' להיערכות ולפעולה בסביבה מורכבת

שי בן יוסף במאמר › זה › אציג › מודל › שנועד › להקל › על › התנהלותם › של › ארגונים › והתארגנויות › בסביבה › מורכבת . המודל › פותח › ונלמד › מתוך › חקר › התנהגות › ארגונים › וקהילות › בהתמודדות › עם › אירועי › אסון › ובתהליך השיקום › לאחריהם . התאמה ארגונית למורכבות ההיסטוריה › האנושית › רצופת › דוגמאות › לפיתוח › שיטות › ארגון › המותאמות › למורכבות › הסביבה . היוונים › אימצו › את › היתרון › לגודלו › של › צבא › הלוחמים › , ובעזרת › מערך › ה'פלנקס › ' הצליחו › לרכז › מסה של › לוחמים › שהכריעה › שדות › קרב . › הרומאים › התמודדו › עם › המורכבות › באמצעות › מנהל › שיטתי . דפוסי › ההתנהלות › שלהם › ביססו › יציבות › אימפריאלית › › . ( Bar-yam , 2004 ) מתודולוגיה › רוחנית , המשלבת › אתיקה › והלכה › אפשרה › ליהודים › לשרוד › כעם › בתנאי › פיזור › וריחוק › . העולם › המודרני התמודד › עם › מורכבות › באמצעות › מבנה › מטריציוני › של › חלוקת › עבודה › והיררכיה › , השזורים › במערכת ביורוקרטית › . המאה › ה › 21 מאופיינת › בעלייה › חדה › בדרגת › המורכבות › שבה › פועלת › החברה › האנושית › . מבחינה מתמטית...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני