אנליזה ארגונית

התקרבות אל מורכבות חן גרץ שמואלי | תרגום הפקת משמעות ממפגש ; ומפגש לשם הפקת משמעות פטרישה שו | שותפויות בין ארגוניות : מרחב לעבודת הייעוץ מוטי טליאס | אין אדם שהוא אי בודד : מפגש בין מחקר שדה לתיאוריות של מורכבות אופיר וינשל שחר , קרן שחף ואורן פזמוני לוי | מודל ' ממש"ק' להיערכות ולפעולה בסביבה מורכבת שי בן יוסף | כאן ועכשיו על מורכבות ויזמות - תיאור ההתהוות של ה HUB בתל אביב דני גל | רק במקרה מורכבות בחיי בית הספר ; בעקבות הטמעת התכנית החדשה במתמטיקה שרה עברון תגובות | פלג דור חיים ; חן גרץ שמואלי | כתיבה אקדמית כמרחב פרדוקסלי מילי אפשטיין ינאי | מפגשים בין ייחודיות לאחידות - בעקבות כנס ' מורכבות בארגונים גלובליים' פלג דור חיים | מראית עין פתיח | איריס גולדברג יצירות אמנות | פסקל דומבי ; רועי יריב | מיתולוגיות ארגוניות פתיח | ישראל כ"ץ טקסטים | ברוס אופנהיימר : תמר בליץ ; תמר גרוס ; חן גרץ שמואלי ; אילן דיין ; מוטי טליאס | מושגים תיאוריות של מורכבות : הגדרות מפתח ישראל כ"ץ וחן גרץ שמואלי גיליון מס' 15 ׀ דצמבר 2010 עורך ישראל כ"ץ מרכזת המערכת תמר גרוס חברי המערכת תמר בליץ לינדה יעקב ש...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני