מה בין אסתטיקה לייעוץ?

ורדה וסרמן ותמר בליץ תחושת היופי כרוכה בחוויה ראשונית , בלתי אמצעית ומיידית ; היופי הוא הצורה הברורה ביותר לעין , זו הצורה אשר נוכחותה היא הבולטת ביותר בעולם החושים של הפרט . לפיכך , כדברי סוקרטס , בני אדם מושפעים מאוד מהיופי והשפעה זו חזקה אף יותר מההשפעה של ערכים אחרים כגון צדק . היות שהיופי מצוי בכול , והיות שהשפעתו הסמויה רבה כל כך , ראוי לחקור את השפעתו גם בהקשר הייעוצי והטיפולי . כך , למשל , חשוב לשאול האם הסביבה הפיזית משפיעה על תהליכים רלוונטיים לייעוץ , כגון חשיפה , חקירה עצמית , יחסים מאפשרים ועוד . האם יש אלמנטים עיצוביים שהם תרפויטיים יותר מאחרים ? מהו המסר שהיועץ משדר לנועץ באמצעות הסביבה הייעוצית ? האם הסביבה משפיעה על הנועץ ועל היועץ באותה המידה ? המודעות לאסתטיקה הארגונית ומשמעויותיה שכיחה יותר בארגונים שטרודים בפיתוי הלקוח ובהזמנתו , ולכן ניכרת יותר בארגוני שירות למיניהם ( מסעדות , מספרות , משרדי פרסום ועוד . ( בתחום הייעוץ והפסיכולוגיה לא התפתחה מודעות לתחום זה , אולי בשל האתוס המכונן של תחומי העיסוק האלה שלפיו הנועצים פונים לטיפול / לייעוץ מתוך תשוקה פנימית ולא מתוך ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני