ייעוץ אישי ואימון: הקו המשווה

ישראל כ"ץ בחוברת זו של אנליזה ארגונית מתפרסם המאמר של כרמלה קיט העוסק ב'אימון כמסע אישי . ' בפרסום המאמר יש הכרה בהיות האימון תופעה רווחת כיום בשדה הארגוני ובתחומים אחרים , וכן התרשמות שהשיח הציבורי מתקשה להבחין בין שתי הפרקטיקות : בין האימון לבין הייעוץ האישי למנהלים . נזכיר כאן כמה נקודות דמיון בולטות : . 1 המיקוד בקשר בין איש מקצוע לנועץ ( ולעתים בין איש מקצוע לקבוצה ) שמחליטים לייחד זמן ומרחב לבירור סוגיות מעולם העבודה של הנועץ , בהנחה שבירור זה יתרום להתפתחות הנועץ מבחינה אישית ומבחינת תפקידו , וכן יתרום לאיכות פעולתו בארגון . . 2 המעמד המיוחד שיש לשיח שבין איש המקצוע ובין הנועץ , מתוך הנחת מוצא שדיבור הוא בעל ערך הן במחשבה , הן בהקלה על הקושי ובמציאת מענה לו והן בצמיחה הנלווית לו . . 3 ההכרה בחלקיות הבלתי נמנעת של הקשר המסייע ; חלקיות שממלאת תפקיד בקידום היכולת לשינוי . הקרבה שבין הייעוץ לאימון אף מביאה לידי טעויות זיהוי : לא אחת הנועצים אינם מבחינים ביניהם . רמז שכך הדבר גם בקרב אנשי מקצוע יש בעבודות מהסוג של קטס דה וריז ואחרים Kets ) . ( de Vries et . al ., 2007 למעשה , אלו הופ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני